პორტფოლიო

ფინანსური დოკუმენტაცია​:

IAS 34 შუალედური შემოკლებული ფინაანსური ანგარიშგება

GR-RU

იურიდიული დოკუმენტაცია: 
პარტნიორთა შეთანხმება-წესდება
GE-GR
იურიდიული დოკუმენტაცია:
ლიცენზია სახიფათო ნარჩენების გარეშე მყარი ნივთიერებების მართვის (შეგროვება-გადაცემის) საქმიანობის განხორციელებაზე
GR-EN

Call me

Tel.:      +30 2310 501482

Mob.:   +30 6931790733

skype:  alika.gr

Welcome

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle

© Lika Aleksidze
Translator-Interpreter, 2016