პორტფოლიო

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
ფინანსური დოკუმენტაცია​:

IAS 34 შუალედური შემოკლებული ფინაანსური ანგარიშგება

GR-RU

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
იურიდიული დოკუმენტაცია: 
პარტნიორთა შეთანხმება-წესდება
GE-GR

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
იურიდიული დოკუმენტაცია:
ლიცენზია სახიფათო ნარჩენების გარეშე მყარი ნივთიერებების მართვის (შეგროვება-გადაცემის) საქმიანობის განხორციელებაზე
GR-EN