პორტფოლიო

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ფინანსური დოკუმენტაცია​:

IAS 34 შუალედური შემოკლებული ფინაანსური ანგარიშგება

GR-RU

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

იურიდიული დოკუმენტაცია: 
პარტნიორთა შეთანხმება-წესდება
GE-GR

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

იურიდიული დოკუმენტაცია:
ლიცენზია სახიფათო ნარჩენების გარეშე მყარი ნივთიერებების მართვის (შეგროვება-გადაცემის) საქმიანობის განხორციელებაზე
GR-EN