ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥ

Οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτεί επικύρωση θα πρέπει να περνά από νομική διαδικασία. Αυτό πραγματοποιείται από επαγγελματία μεταφραστή και δικηγόρο, ή Δικηγορικό Σύλλογο που  πιστοποιούν και σφραγίζουν τα έγγραφα σας με απαραίτητο τρόπο.

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πιστοποιητικά Γέννησης, Γάμου, Θανάτου, Διαζυγίου Διαβατήρια και Δελτία Ταυτότητας Πτυχία, Διπλώματα Πιστοποιητικά εγγραφής ακίνητης περιουσίας Εργασιακές ή Ακαδημαϊκές αναφορές

ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Συμβάσεις & Συμφωνητικά Νόμοι & Νομοθετικές πράξεις Όροι παροχής υπηρεσιών Δικαστικές αγωγές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπα (Φόρμες) σχεδιασμού Τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικά έγγραφα Περιβαλλοντικές εκθέσεις/μελέτες Εγχειρίδια εξοπλισμού Πρότυπα βιομηχανίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Επιχειρηματικά σχέδια Μελέτες σκοπιμότητας και προβλέψεις Τελωνειακές διασαφήσεις Φορολογικές δηλώσεις Έκθεση κέρδους και απώλειας Ισολογισμοί Επιστροφή φόρου Συμβάσεις πίστωσης Μισθωτήρια συμβόλαια Τραπεζικά έγγραφα Εκθέσεις λογιστικού ελέγχου

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ιατρικές αναφορές Ιατρικές εκθέσεις Διαγνώσεις Τεκμηρίωση ιατρικού εξοπλισμού

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαφημιστικές καμπάνιες (τυπωμένες ή web): Διαφημιστικές πινακίδες Αφίσες Φυλλάδια POS-υλικά Κατάλογοι Βιβλιαράκια Ημερολόγια Καρτ ποστάλ

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έντυποι οδηγοί Ξενοδοχειακές συμβάσεις Δελτία Τύπου Ενημερωτικά φυλλάδια Ιστοσελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τοπικοποίηση λογισμικού Τεχνολογικά άρθρα Εγχειρίδια Συγκριτικές μελέτες Δελτία Τύπου

ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ / ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ / ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Ντοκιμαντέρ Κινηματογραφικές ταινίες Βίντεο clips Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις