ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Χρηματοοικονομική:

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, GR-RU

Νομική μετάφραση: 
Σύμβαση Εμπορικής Σχέσης με τον Πελάτη για Υπηρεσίες
GE-GR
Νομική μετάφραση:
Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη
επικινδύνων αποβλήτων
GR-EN

Call me

Tel.:      +30 2310 501482

Mob.:   +30 6931790733

skype:  alika.gr

Welcome

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle

© Lika Aleksidze
Translator-Interpreter, 2016