ჩემი მომსახურეობები

ნებისმიერი საბუთები იურიდიულად დამოწმების აუცილებლობის შემთხვევაში ექვემდებარებიან გარკვეული პროცედურის გავლას. ეს ხორციელდება პროფესიონალი მთარგმნელის და ადვოკატის, ან ადვოკატთა ასოციაციის მიერ შესაბამისი ოფიციალური დადასტურებით.

Show More

Call me

Tel.:      +30 2310 501482

Mob.:   +30 6931790733

skype:  alika.gr

Welcome

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle

© Lika Aleksidze
Translator-Interpreter, 2016