ჩემი მომსახურეობები

ნებისმიერი საბუთები იურიდიულად დამოწმების აუცილებლობის შემთხვევაში ექვემდებარებიან გარკვეული პროცედურის გავლას. ეს ხორციელდება პროფესიონალი მთარგმნელის და ადვოკატის, ან ადვოკატთა ასოციაციის მიერ შესაბამისი ოფიციალური დადასტურებით.

ოფიციალური საბუთები
ოფიციალური საბუთები

დაბადების, ქორწინების, განქორწინების მოწმობები, პასპორტი-პირადობის მოწმობები, დიპლომი-აკადემიური ხარისხი, მოწმობა საკუთრების რეგისტრაციის შესახებ, ცნობები, დეკლარაციები, განცხადებები, სამუშაო და აკადემიური რეკომენდაციები

იურიდიული დოკუმენტაცია
იურიდიული დოკუმენტაცია

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები კანონები და რეგულაციები მომსახურების პირობები სამართალწარმოება

ტექნიკური დოკუმენტაცია
ტექნიკური დოკუმენტაცია

სადიზაინო დოკუმენტები სამშენებლო დოკუმენტაცია გარემოს კვლევისა და დაცვის პოსტები ტექნიკური სახელმძღვანელოები ინდუსტრიის სტანდარტები

ფინანსური დოკუმენტაცია
ფინანსური დოკუმენტაცია

ბიზნეს-გეგმები საბაჟო დეკლარაცია ფინანსური ანგარიშები მოგება-ზარალის უწყისი ბალანსის ფურცლები საგადასახადო დეკლარაციები სესხის ხელშეკრულებები იჯარის და სალიცენზიო ხელშეკრულებები ბანკის ჩანაწერები აუდიტის ანგარიშები

სამედიცინო დოკუმენტაცია
სამედიცინო დოკუმენტაცია

სამედიცინო ჩანაწერები სამედიცინო რეკომენდაციები სამედიცინო ანგარიშები სამედიცინო დიაგნოსტიკა დოკუმენტაცია სამედიცინო აღჭურვილობისათვის

მარკეტინგი/რეკლამა/მომხმარებელი
მარკეტინგი/რეკლამა/მომხმარებელი

სარეკლამო კამპანიები (ბეჭდვითი ან ვებ): ბილბორდები პლაკატები ბუკლეტები POS მასალები კატალოგი ბუკლეტები კალენდრები ღია ბარათები

ტურიზმი
ტურიზმი

გიდები სასტუმრო ინფორმაცია საერთაშორისო კონტრაქტები ტურიზმის სფეროში პრეს-რელიზები

პროგრამული უზრუნველყოფა
პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის ლოკალიზაცია სტატიები თემაზე "საინფორმაციო ტექნოლოგიები" პროდუქტის ამუშავების სახელმძღვანელოები შედარებითი მიმოხილვა პრეს-რელიზები

სუბტიტრების შექმნა/ტრანსკრიბირება
სუბტიტრების შექმნა/ტრანსკრიბირება

დოკუმენტური ფილმები მხატვრული ფილმები ვიდეო ელექტრონული პრეზენტაციები