ჩემი მომსახურეობები

ნებისმიერი საბუთები იურიდიულად დამოწმების აუცილებლობის შემთხვევაში ექვემდებარებიან გარკვეული პროცედურის გავლას. ეს ხორციელდება პროფესიონალი მთარგმნელის და ადვოკატის, ან ადვოკატთა ასოციაციის მიერ შესაბამისი ოფიციალური დადასტურებით.

ოფიციალური საბუთები
ოფიციალური საბუთები

დაბადების, ქორწინების, განქორწინების მოწმობები, პასპორტი-პირადობის მოწმობები, დიპლომი-აკადემიური ხარისხი, მოწმობა საკუთრების რეგისტრაციის შესახებ, ცნობები, დეკლარაციები, განცხადებები, სამუშაო და აკადემიური რეკომენდაციები

press to zoom
იურიდიული დოკუმენტაცია
იურიდიული დოკუმენტაცია

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები კანონები და რეგულაციები მომსახურების პირობები სამართალწარმოება

press to zoom
ტექნიკური დოკუმენტაცია
ტექნიკური დოკუმენტაცია

სადიზაინო დოკუმენტები სამშენებლო დოკუმენტაცია გარემოს კვლევისა და დაცვის პოსტები ტექნიკური სახელმძღვანელოები ინდუსტრიის სტანდარტები

press to zoom
ფინანსური დოკუმენტაცია
ფინანსური დოკუმენტაცია

ბიზნეს-გეგმები საბაჟო დეკლარაცია ფინანსური ანგარიშები მოგება-ზარალის უწყისი ბალანსის ფურცლები საგადასახადო დეკლარაციები სესხის ხელშეკრულებები იჯარის და სალიცენზიო ხელშეკრულებები ბანკის ჩანაწერები აუდიტის ანგარიშები

press to zoom
სამედიცინო დოკუმენტაცია
სამედიცინო დოკუმენტაცია

სამედიცინო ჩანაწერები სამედიცინო რეკომენდაციები სამედიცინო ანგარიშები სამედიცინო დიაგნოსტიკა დოკუმენტაცია სამედიცინო აღჭურვილობისათვის

press to zoom
მარკეტინგი/რეკლამა/მომხმარებელი
მარკეტინგი/რეკლამა/მომხმარებელი

სარეკლამო კამპანიები (ბეჭდვითი ან ვებ): ბილბორდები პლაკატები ბუკლეტები POS მასალები კატალოგი ბუკლეტები კალენდრები ღია ბარათები

press to zoom
ტურიზმი
ტურიზმი

გიდები სასტუმრო ინფორმაცია საერთაშორისო კონტრაქტები ტურიზმის სფეროში პრეს-რელიზები

press to zoom
პროგრამული უზრუნველყოფა
პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის ლოკალიზაცია სტატიები თემაზე "საინფორმაციო ტექნოლოგიები" პროდუქტის ამუშავების სახელმძღვანელოები შედარებითი მიმოხილვა პრეს-რელიზები

press to zoom
სუბტიტრების შექმნა/ტრანსკრიბირება
სუბტიტრების შექმნა/ტრანსკრიბირება

დოკუმენტური ფილმები მხატვრული ფილმები ვიდეო ელექტრონული პრეზენტაციები

press to zoom